Blog Archives

BRM Bouwstroom 3 Flora en Fauna Hoogkamer

Project Bouwrijp maken Bouwstroom 3 Flora en Fauna Hoogkamer Opdrachtgever Gemeente Teylingen Werkzaamheden Voorbereidingen voor het bouwrijp maken van een wijk in aanbouw. Het dempen van sloten en greppels, dit alles onder toezicht van Ecologen. Wordt vervolgd…….  

Posted in .Gemeente Teylingen, Grondwerk - Infra

BRM en WRM Hoogkamer Fase 2 Voorhout

Project: Bouw- en woonrijpmaken Hoogkamer Fase 2, Voorhout Opdrachtgever Terra Ontwikkeling CV Werkzaamheden Voorbereidingen voor het bouw en woonrijp maken van een wijk in aanbouw. Zoals het aanleggen van bouwwegen, het uitgraven van bouwputten en het definitief riool aanleggen. Wordt vervolgd…

Posted in .Terra ontwikkeling CV, Grondwerk - Infra, Riolering, Sloopwerk

Plantage Leiderdorp

Project: 23 Villa’s Plantage Leiderdorp Opdrachtgever:         Plantage Ontwikkeling BV Werkzaamheden: Het uitgraven van de bouwputten en het aanleggen van riolering. Uiteindelijk aanvullen rondom de woning en grond- en straatwerk aanbrengen. Dit project is gerealiseerd zonder uitvoerder. Afgerond.

Posted in .Livingstone, Grondwerk - Infra, Riolering

Sancta Maria Noordwijk

Project Renovatie Herenhuizen en Kapel Sancta Maria Opdrachtgever Transform BV Werkzaamheden Het aanbrengen van nieuw riool en drainage rondom de gebouwen. Daarna is er grond aangebracht voor de toekomstige tuinen, traptreden en waarnodig is er ook straatwerk aangebracht. Overig Sancta Maria is een

Posted in .Transvorm BV, Bestrating, Groenvoorziening, Grondwerk - Infra, Riolering

Swetterhage Zoeterwoude-dorp 5 zorg appartementen

Project: Nieuwbouw 4 woonpaviljoens en 2 activiteitencentra Swetterhage te Zoeterwoude Opdrachtgever: Meerburg Bouw BV. Werkzaamheden. Allereerst zijn de bouwwegen op het terrein aangelegd. Daarna zijn  de bouwputten uitgegraven, dit zijn er 5 in totaal. Tijdens het uitgraven van de bouwputten is

Posted in .Meerburg bouw BV, Grondwerk - Infra, Uncategorized

Olympus Leiderdorp

Project Nieuwbouw Olympus  Medical Opdrachtgevers Zorgboulevard Leiderdorp BV Bouw- en woonrijp maken. Werkzaamheden Het uit te voeren bouwkundig grondwerk betreft het uitgraven van o.a de bouwput, het aanleggen van bouwwegen, mantelbuizen en riolering alsmede het plaatsen van een nieuwe kunststof damwand. Dit

Posted in .Bohemen, Groenvoorziening, Grondwerk - Infra, Riolering, Sloopwerk

Voorbereidende werkzaamheden Zorgcentrum DSV, Katwijk

Opdrachtgever DSV Dit project behelst het bouw- en woonrijp maken t.b.v. de tijdelijke locatie van een zorgcentrum bestaande uit appartementen op een door de gemeente aangewezen plaats langs de Oude Rijn in Rijnsburg. Het gaat hierbij om een in het

Posted in .DSV, Bestrating, Grondwerk - Infra, Riolering

BRM en WRM Hooghkamer fase 1a, Voorhout

Opdrachtgever Gemeente Teylingen Dit project omvat het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie Hoogkamer Fase 1a  in Voorhout, gemeente Teylingen. Werkzaamheden In de eerste periode tot oktober 2013 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Dit is allereerst het woonrijp maken van

Posted in .Gemeente Teylingen, Bestrating, Groenvoorziening, Grondwerk - Infra, Grondwerk - Kleinschalig, Riolering

Kustwerk, Katwijk

Opdrachtgever Arcadis Ter voorbereiding van de toekomstige versterking van de zeewering en ondergrondse parkeergarage is er archeologisch onderzoek gedaan. Werkzaamheden Allereerst is al het straatmeubilair, de banken, de kunstwerken en de stelconplaten  verwijderd. Daarna is de zaadlaag van het duin

Posted in .Arcadis, Grondwerk - Infra

Voorbereidende werkzaamheden Hooghkamer Hoofd Infra fase-1, Voorhout

Opdrachtgever Gemeente Teylingen Dit project behelst o.a de voorbereiding op fase 1 van de toekomstige rondweg van de wijk Hooghkamer te Voorhout. Werkzaamheden Hier is begonnen met het, vanwege het broedseizoen vroegtijdig, verwijderen van alle bomen. Daarna is er een

Posted in .Gemeente Teylingen, Grondwerk - Infra