Kustwerk, Katwijk

Opdrachtgever
Arcadis

Ter voorbereiding van de toekomstige versterking van de zeewering en ondergrondse parkeergarage is er archeologisch onderzoek gedaan.

Werkzaamheden
Allereerst is al het straatmeubilair, de banken, de kunstwerken en de stelconplaten  verwijderd. Daarna is de zaadlaag van het duin afgegraven en veiliggesteld in depot om het na anderhalf à twee jaar weer terug te plaatsen.
Vervolgens is er ca. 1,5 meter van het duin afgegraven tot een hoogte van ca. 5,50 meter +NAP. Deze 7000 m3 zand zijnn op het strand in depot geplaatst.
Daarna begon het archeologisch onderzoek. Als eerste was dit het traceren en karteren van de Atlantic Wall.
Pas daarna kon het daadwerkelijke onderzoek beginnen, waarbij het duin laagje voor laagje werd afgeschraapt. Dit leverde nog eens zo’n 23000 m3 zand op welke op een locatie elders in depot werd gezet.
Na afloop van het onderzoek is alle zand uit de depots teruggeplaatst. Een eis van het Hoogheemraadschap hierbij was, dat in geval van onverwacht hoog water en/of springtij, het zand op zeer korte termijn kon worden teruggeplaatst. Al deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Recent (2014) is nog de drainage aangelegd als voorbereiding op de bouw van de parkeergarage.

Lees  meer over  het project:

– in de Rijnstreek Business van april 2013
– in de Rijn & Bollenstreek van 23 april 2013
– op de project-website

Afgerond.

 


Posted in .Arcadis, Grondwerk - Infra