Swetterhage Zoeterwoude-dorp 5 zorg appartementen


Project:

Nieuwbouw 4 woonpaviljoens en 2 activiteitencentra Swetterhage te Zoeterwoude

Opdrachtgever:

Meerburg Bouw BV.

Werkzaamheden.

Allereerst zijn de bouwwegen op het terrein aangelegd. Daarna zijn  de bouwputten uitgegraven, dit zijn er 5 in totaal. Tijdens het uitgraven van de bouwputten is gelijktijdig ook de drainage aangebracht met de bijbehorende afvoerputten. Nadat deze putten gegraven waren, moesten als laatste de liftputten nog uitgegraven worden, waarna de bouw kon gaan beginnen.

Wordt vervolgd…


 

Posted in .Meerburg bouw BV, Grondwerk - Infra, Uncategorized