Voorbereidende werkzaamheden Zorgcentrum DSV, Katwijk


Opdrachtgever
DSV

Dit project behelst het bouw- en woonrijp maken t.b.v. de tijdelijke locatie van een zorgcentrum bestaande uit appartementen op een door de gemeente aangewezen plaats langs de Oude Rijn in Rijnsburg. Het gaat hierbij om een in het werk gemaakte prefab voorziening voor de duur van 5 jaar. De voorziening moet hierbij wél aan dezelfde eisen voldoen als een regulier zorgcentrum.

Werkzaamheden.

Deze bestaan uit het bouwrijp maken van het terrein. Het dempen en verplaatsen van sloten, het aanleggen van duikers en dammen, het aanleggen van bouwwegen en alle nutsvoorzieningen. De bestaande toegangsweg is verbreed van één- naar twee- richtingsweg. Vervolgens is het bouwkundig grondwerk, zoals het ontgraven van de bouwput, uitgevoerd. Het terrein moet woonrijp worden gemaakt. Dit omvat de definitieve terreininrichting, verharding, plaatsen van straatmeubilair en de tuinaanleg.

Afgerond.


Posted in .DSV, Bestrating, Grondwerk - Infra, Riolering