BRM en WRM Hooghkamer fase 1a, Voorhout


Opdrachtgever
Gemeente Teylingen

Dit project omvat het bouw- en woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie Hoogkamer Fase 1a  in Voorhout, gemeente Teylingen.

Werkzaamheden

In de eerste periode tot oktober 2013 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

Dit is allereerst het woonrijp maken van de voorgaande woningbouw-fase. Dit omvat het opbreken van de bouwwegen, het plaatsen van kolken, de definitieve inrichting van de woonstraten,  inclusief bestrating, straatmeubilair en openbare verlichting, alsmede de groenvoorziening.

Aansluitend is in oktober de bestaande speeltuin gereconstrueerd en uitgebreid, inclusief nieuwe speeltoestellen en kunstgras. Tot slot is in december de groenvoorziening aangebracht.

Afgerond.


 

Posted in .Gemeente Teylingen, Bestrating, Groenvoorziening, Grondwerk - Infra, Grondwerk - Kleinschalig, Riolering