Voorbereidende werkzaamheden Hooghkamer Hoofd Infra fase-1, Voorhout

Opdrachtgever
Gemeente Teylingen

Dit project behelst o.a de voorbereiding op fase 1 van de toekomstige rondweg van de wijk Hooghkamer te Voorhout.

Werkzaamheden
Hier is begonnen met het, vanwege het broedseizoen vroegtijdig, verwijderen van alle bomen. Daarna is er een zandcunet aangelegd t.b.v. de omlegging van het fietspad en zijn bestaande sloten gedempt.
Ten behoeve van de toekomstige rotonde is er een voorbelasting aangebracht. Tot slot zijn er, ter compensatie van de gedempte sloten, kikkerpoelen gegraven.

 

Posted in .Gemeente Teylingen, Grondwerk - Infra