Verplaatsen Pannenkoeken Boerderij, Leiderdorp


Opdrachtgever
Nachtegaal Holding BV

Teneinde uitbreiding van het winkelgebied Wooon, de woon-boulevard langs de A4 in Leiderdorp mogelijk te maken, moet de bestaande Pannenkoeken Boerderij worden verplaatst naar een locatie op 200 meter afstand. Deze verplaatsing behelst complete nieuwbouw, gebruikmakend van oude materialen.

Werkzaamheden
Allereerst is begonnen met het bouwrijp maken van het bouwterrein voor de nieuwbouw en de onderbouw van het toekomstige parkeerterrein. Hierbij is de volledige nieuwe riolering voor het parkeerterrein aangelegd en aangesloten op het oppervlaktewater. Aansluitend is 5000 m2 puin-verharding aangebracht als onderbouw voor het parkeerterrein. Ook is het nodige bouwkundig grondwerk uitgevoerd.

Verder in het project is het woonrijp maken van de locatie uitgevoerd met als eerste onderdeel de parkeerplaats. Daarop volgde de inrichting van de ruimte rondom het restaurant. Dit omvatte de volledige bestrating, groenvoorziening, verlichting en het straatmeubilair. Het werk is in januari 2014 afgerond en opgeleverd.

Afgerond.


Posted in .Overige Opdrachtgevers, Grondwerk - Infra, Grondwerk - Kleinschalig, Grondwerk - Nieuwbouw, Riolering