Herinrichting Cleijn Duinplein, Katwijk


Opdrachtgever
Gemeente Katwijk

De buitenruimte in de wijk Cleijn Duin wordt de komende jaren compleet gerenoveerd. Hierbij is het Cleijn Duinplein, als centrale ruimte, als pilot aangewezen. Het plein wordt omgetoverd van een grote parkeerplaats naar een publieksvriendelijke openbare verblijfsruimte met veel zit-mogelijkheden en fraai groen.

Werkzaamheden

Na het verwijderen van de aanwezige bomen is de bestaande bestrating opgenomen en afgevoerd. Aansluitend is de riolering aangepakt. Dit betrof het volledig vervangen van de kolken en kolkleidingen alsmede de realisatie van de nieuwe vuilwateraansluitingen van het aangrenzende flatgebouw.
Daarop volgend zijn de bloembakken en plantvakken gerealiseerd. Hierbij is veel zorg besteed aan het maken van goede groeiplaatsen, middels grondverbetering, voor de nieuwe beplanting en bomen.
Afsluitend is alles opnieuw bestraat met eigentijdse bestratingsmaterialen en voorzien van straatmeubilair.

Afgerond.


 

 

Posted in .Gemeente Katwijk, Bestrating, Groenvoorziening, Grondwerk - Infra, Riolering