Bodemsanering en aanleg brug Jogtlaan, Valkenburg


Opdrachtgever
Gemeente Katwijk

De totale inrichting van de wijk was al lang gereed. Enige ontbrekende schakel was nog de brug als laatste kunstwerk in de woonwijk. Deze brug had er eigenlijk in 2007 al moeten komen.

Werkzaamheden
Door de gewijzigde positie van de brug bleek dat de nieuwe watergang in zwaar chemisch verontreinigd gebied kwam te liggen. Dit en bijbehorende procedures hebben er voor gezorgd dat de aanleg van de brug met 5 jaar is vertraagd. Om uiteindelijk de brug te kunnen realiseren was een forse bodemsanering noodzakelijk.
Deze bodemsanering is, in fasen, tegelijkertijd met de bouw van de brug uitgevoerd. Dit simultaan uitvoeren van werkzaamheden leverde een aantal complexe uitdagingen op.

Voorafgaand aan de bouw van de brug is eerst de bestaande verharding opgebroken en in depot geplaatst, waarna de eerste fase van de sanering kon plaats vinden.

Op de plaats van de nieuwe brug moesten een aantal zinkers worden verlegd, om heien voor de brug mogelijk te maken. De onverwachte ligging van gas- en waterleidingen zorgde voor een ernstige vertraging. Uiteindelijk is de sanering verder afgerond.

De prefab brug welke als prefab al jaren op montage lag te wachten, is uiteindelijk in oktober 2012 geplaatst. Hierna kon het werk worden afgerond met het realiseren van de damwanden, beschoeiingen en steigers, grond- en straatwerk.

Afgerond.


 


Posted in .Gemeente Katwijk, Bestrating, Bodemsanering, Damwand & Beschoeiing, Grondwerk - Infra, Riolering