Kantoor Ouwehand Bouwgroep, Valkenburg


Opdrachtgever
Ouwehand Bouwgroep, Katwijk

Werkzaamheden
Op het  terrein van een voormalig kassencomplex is het nieuwe kantoor van de Ouwehand Bouwgroep gerealiseerd.
Het bouwrijp maken is gestart met een voorbelasting van ongeveer 9 maanden. Dit om zettingen in de toekomst te voorkomen. Daarna is de riolering aangelegd en is het terrein bouwrijp opgeleverd. Hierna is tevens de noodverharding aangelegd. Dit is reeds de definitieve onderlaag voor de uiteindelijke verharding.
Tegen het einde van de bouwperiode is begonnen met de terreininrichting. Dit bestond onder meer uit een onderwatersteiger van 80m2 ten behoeve van de glazenwassers,  nodig omdat de gevel deels direct aan het water grenst.  Daarna is de waterpartij gegraven, zijn de damwanden geplaatst en zijn de natuurvriendelijke oevers gemaakt. Als slot van het voorbereidende werk is de overige ondergrondse infra (kabels en leidingen) aangelegd.
Passend in de bouwplanning is vervolgens in fases de bestrating aangebracht en zijn voorbereidingen voor de tuinaanleg gerealiseerd.
Als laatste onderdeel  zijn de accessoires gemaakt, zoals een steiger, de dukdalven (op het moment dat het ijs voldoende sterk was), het hekwerk en de lichtmasten.

Afgerond.


 


Posted in .Ouwehand Bouw, Bestrating, Damwand & Beschoeiing, Grondwerk - Infra, Grondwerk - Nieuwbouw, Riolering