Sanering Valkenburg


Project

Sanering Valkenburg zh

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk

Werkzaamheden

Op deze locatie heeft in het verleden een oude verffabriek gestaan, zodoende moest op deze locatie een sanering plaats vinden.

Er is begonnen met het leegmaken van het desbetreffende vervuilde gedeelte van de tuin.

Doordat deze locatie sterk vervuild was, moest er met beschermingsmiddelen gewerkt worden. Het vervuilde gedeelte is afgegraven tot een diepte waar de vervuiling niet meer aanwezig was.

Als afscheiding is plastic doek gebruikt. Vervolgens is de tuin weer afgevuld met zand. Doordat dit in meerdere lagen moest gebeuren om de tuin goed te kunnen verdichten, werd er per laag water aangebracht.

Als laatste is de tuin weer in z’n oude staat teruggebracht.

Afgerond.


 

Posted in .Gemeente Katwijk, Bodemsanering